Slovakijos prezidento rinkimuose nugalėjo Andrejus Kiska(斯洛伐克總統選舉Andrej Kiska勝出)

Slovakijos prezidento rinkimuose nugalėjo Andrejus Kiska

prezidentas n.總統
rinkimas n.選舉 rinkimai
nugalėti v.打敗,勝出

2014-03-30, 12:29 [http://www.ve.lt/naujienos/pasaulis/slovakijos-prezidento-rinkimuose-nugalejo-andrejus-kiska-1170984/]

自評難度:★★

Antrajame Slovakijos prezidento rinkimų rate, vykusiame šeštadienį, nugalėjo nepriklausomas kandidatas, garsus Slovakijos filantropas Andrejus Kiska. Apie tai praneša AFP remdamasi Slovakijos centrine rinkimų komisija.

antras adj.第二的
ratas n.輪
vykęs vykusi adj.發生的,進行的
vykti v.發生,進行 vyksta vyko
šeštadienis n.星期六
nepriklausomas adj.獨立的
priklausyti v.依賴 +3
kandidatas n.候選人
garsus adj.有名的
filantropas n.慈善家
pranešti v.宣布,通知 praneša pranešė
remtis v.根據,參考,引述
centrinis adj.中央的
komisija n.委員會

51-erių metų verslininko kandidatūrą palaikė 59,4 proc. rinkėjų.

metai n.(pl)年
verslininkas n.商人
kandidatūra n.候選資格
palaikyti v.支持
rinkėjas n.選民

Kalbėdamas per spaudos konferenciją. A. Kiska padėkojo savo rinkėjams, pažadėjęs tapti “visų slovakų prezidentu”.

spauda n.媒體
spaudos konferencija n.記者會
padėkoti v.感謝
pažadėti v.應允
tapti v.成為 +5
visas pron.全部的

“Aš tobulinsiu mūsų politiką, darysiu viską, kad politika taptų žmogiška”, – pareiškė A. Kiska.

tobulinti v.改進
viskas pron.每一件事
žmogiškas adj.有人性的
pareikšti v.宣告 pareiškia pareiškė

Antrasis kandidatas į prezidento postą – dabartinis šalies premjeras Robertas Ficas – surinko 40,6 procento.

postas n.職位
dabartinis adj.目前的
šalis n.(f)國家 šalies šaliai
surinkti v.收集
procentas n.百分比

Pirmajame prezidento rinkimų rate, vykusiame kovo 15 dieną, R. Ficą palaikė apie 28 proc. rinkėjų, o A. Kiską – apie 24 procentai. Rinkimų komisijos duomenimis, rinkėjų aktyvumas pirmajame rate siekė 43,4 procento.

pirmas adj.第一的
kovas n.三月
o conj.而
duomuo n.(m)資料 duomens
aktyvumas n.活動,活躍
siekti v.達到 siekia siekė

A. Kiska gimė 1963 m. vasario 2 dieną Poprado mieste. Baigė Slovakijos technikos universiteto Elektrotechnikos fakultetą Bratislavoje. A.Kiska, vienas turtingiausių Slovakijos piliečių, garsėja kaip filantropas. 2006 metais jis sukūrė fondą “Gerasis angelas”, padedantį daugiavaikėms šeimoms, ir pervedė į jį vieną milijardą eurų. Verslininkas nepriklauso nė vienai politinei partijai.

gimti v.出生 gimsta gimė
vasaris n.二月
miestas n.城市
baigti v.畢業 baigia baigė
technika n.科技
universitetas n.大學
fakultetas n.學系
turtingas adj.富有的
pilietis n.公民
garsėti v.聞名
sukurti v.建立,設立 sukuria sukūrė
fondas n.資金
angelas n.天使
padėti v.放到 +4,援助 +3
daugiavaikis adj.大家庭的
šeima n.家庭
pervesti v.轉換 perveda pervedė
politinis adj.政治的
partija n.政黨

Čilę sukrėtė galingas žemės drebėjimas(強烈地震撼動智利)

Čilę sukrėtė galingas žemės drebėjimas

sukrėsti v.搖動 sukrečia sukrėtė
galingas adj.強力的
žemės drebėjimas n.地震

Mažiausiai 5 žmonės žuvo; cunamiui ruošiasi Havajai, atnaujinta 10.11 2014-04-02 07:27 BNS [http://www.alfa.lt/straipsnis/15892679/cile-sukrete-galingas-zemes-drebejimas#.Uzu5tldW9ws]

自評難度:★★★★

mažiausiai adv.至少
mažas adj.小的 mažesnis mažiausias
žūti v.死亡 žūva žuvo
cunamis n.(m)海嘯
ruoštis v.準備 +3 ruošia ruošė
Havajai n.夏威夷
atnaujinti v.更新 atnaujina atnaujino

Prie Čilės Ramiojo vandenyno krantų antradienį įvykęs 8,2 balo žemės drebėjimas sukėlė daugiau nei dviejų metrų aukščio cunamio bangas, o vietos gyventojai buvo perspėti trauktis į aukštesnes vietas.

prie prep.靠近 +2
Ramusis vandenynas n.太平洋
krantas n.岸邊
antradienis n.星期二
įvykti v.發生 įvyksta įvyko
balas n.級
sukelti v.引發 sukelia sukėlė
daugiau adv.更多 more
nei conj.than
metras n.公尺
aukštas adj.高的 aukštesnis aukščiausias
banga n.海浪
vieta n.地方,地點
gyventojas n.居民
perspėti v.警告
trauktis v.撤退 traukiasi traukėsi

Pranešimai apie pavojų buvo paskelbti Pietų ir Centrinės Amerikos pajūrio teritorijose, o Čilė informavo apie mažiausiai penkias aukas.

pavojus n.危險
paskelbti v.宣布 paskelbia paskelbė
pietūs n.(pl)南方
centrinis adj.中央的
pajūris n.海邊
teritorija n.領土
informuoti v.通知 informuoja informavo
auka n.遇害者

Pasak Čilės vidaus reikalų ministro Rodrigo Penaliljo, apie aukas – keturis vyrus ir vieną moterį, pranešta iš Ikikės ir Alto Hospisijo miestų. Šie žmonės žuvo sugriuvus pastatams arba mirė nuo širdies smūgio.

vidus adj.內部的
reikalas n.事務
ministras n.部長
keturi n.4
vyras n.男人
moteris n.(f)女人 moteries moteriai
sugriūti v.倒塌 sugriūva sugriuvo
pastatas n.建築物
mirti v.死亡 nuo +2 miršta mirė
širdis n.心臟
smūgis n.衝擊

Žemės drebėjimas smogė 20 val. 46 min. vietos (2 val. 46 min. Lietuvos) laiku. Jo židinys buvo 10 kilometrų gylyje, už 83 kilometrų nuo Ikikės miesto Čilės šiaurinėje pakrantėje, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS).

smogti v.打擊 smogia smogė
valanda n.時
minutė n.分
židinys n.焦點
gylis n.深度
už prep.在…多少距離 +2
šiaurinis adj.北方的
pakrantė n.海岸
tarnyba n.局處,機關

Havajuose įsikūręs Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras paskelbė pavojų žmonėms, gyvenantiems ilgesniame nei 4 800 kilometrų pakrantės ruože, apimančiame kelias šalis.

įsikurti v.設置 įsikuria įsikūrė
perspėjimas n.警報
perspėti v.警告 perspėja perspėjo
gyventi v.住 gyvena gyveno
ilgas adj.長的 ilgesnis ilgiausias
ruožas n.帶狀物
apimti v.包括
keli pron.一些

Pranešime nurodoma, kad cunamio bangų aukštis buvo daugiau nei du metrai.

pranešimas n.報告
nurodyti v.指出
aukštys n.高度

Čilės, Ekvadoro ir Peru tarnybos taip pat paskelbė perspėjimus, o Čilės pakrantėse esantiems žmonės nurodyta atsitraukti į aukštesnes vietas.

atsitraukti v.撤退 atsitraukia atsitraukė

Ekvadore paskelbtas aukščiausio – „raudonojo“ – lygio pavojus, kuris vėliau buvo sumažintas iki „oranžinio“. Pareigūnai rekomendavo žmonėms likti budriems toliau nuo žemyno krantų esančiose Galapagų salose.

raudonas adj.紅色的
lygis n.(m)層級
vėliau adv.稍後
sumažinti v.減少 sumažina sumažino
iki prep.直到
oranžinis adj.橘色的
pareigūnas n.官員
rekomenduoti v.建議 rekomenduoja rekomendavo
likti v.停留,保持 lieka liko
budrus adj.警戒的
toliau adv.進一步地 further
žemynas n.大陸
sala n.島嶼

Požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Bolivijoje, o tuojau po pirmojo žemės drebėjimo įvyko silpnesnis 6,2 balo pakartotinis smūgis.

požeminis adj.地下的
justi v.感覺 junta juto
tuojau adv.當下,當場
po prep.經過 +2
silpnas adj.弱的 silpnesnis silpniausias
pakartotinis adj.重覆的

Čilės nacionalinio nepaprastųjų situacijų biuro pareigūnas Ricardo Toro sakė: „Karinių jūrų pajėgų hidrografijos ir okeanografijos tarnyba ruošiasi evakuoti visą Čilės pajūrį.“

nacionalinis adj.國家的
nepaprastas adj.不尋常的,特別的
situacija n.狀態
biuras n.辦公室
jūra n.海
pajėga n.力量
karinės jūrų pajėgos n.海軍
hidrografija n.水文地理學
okeanografija n.海洋學
evakuoti v.撤離 evakuoja evakavo

Žmonės spruko apimti siaubo

sprukti v.逃離 sprunka spruko
siaubas n.恐懼

Pasak R. Toro, pirmosios cunamio bangos pasiekė Pisagvos miestelį šiaurinėje pakrantėje ir tikriausiai risis į pietus ir kitas penkias valandas.

pasiekti v.達到 pasiekia pasiekė
miestelis n.小城鎮
tikriausiai adv.可能地
risti v.捲 rita rito

„Buvo sudaužyti gatvių apšvietimo žibintai; persigandę žmonės bėgo iš savo namų. Po drebėjimo jutome dar kelis pakartotinius smūgius“, – naujienų agentūrai AFP sakė Veronica Castillo iš Arikos miesto, esančio už maždaug 1 600 kilometrų į šiaurę nuo Čilės sostinės Santjago.

sudaužyti v.破壞
gatvė n.街道
apšvietimas n.照明
žibintas n.燈
persigąsti v.受驚
naujiena n.新聞
agentūra n.社
maždaug adv.大約
šiaurė n.北方
sostinė n.首都

Gyventojams skubant pasiekti saugesnes aukštesnes vietas, susidarė eismo spūstys, tačiau nepranešama, kad būtų išsijungęs telefono ryšys arba nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas. Kai kuriose vietose dingo elektra.

skubėti v.趕快
saugus adj.安全的 saugesnis saugiausias
susidaryti v.形成
eismas n.交通
spūstis n.擠壓
išjungti v.關掉 išsijungia išsijungė
ryšys n.連線
nutrūkti v.中斷 nutrūksta nutrūko
geriamas adj.可以喝的
tiekimas n.提供
tiekti v.提供 tiekia tiekė
dingti v.消失 dingsta dingo
elektra n.電

Čilės vidaus reikalų viceministras Mahmudas Aleuy pranešė, kad Ikikėje jūra atsitraukė apie 2,5 metro nuo kranto, o šis žingsnis rodo artėjančią pavojingą cunamio bangą.

žingsnis n.(m)步伐
rodyti v.顯示
artėti v.靠近 artėja artėjo
pavojingas adj.危險的

„Visi palei mūsų pakrantę turėtų būti atsargūs ir pasirengę“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ekvadoro prezidentas Rafaelis Correa.

visi pron.每個人
palei prep.沿著 +4
atsargus adj.小心的
pasirengti v.準備 pasirengia pasirengė
socialinis adj.社會的
tinklas n.網路

Peru pajūryje taip pat buvo paskelbtas pavojus ir uždaryti pakrantės keliai, sakė sostinės merė Susana Villaran.

uždaryti v.關閉
kelias n.路
meras n.市長
merė n.女市長

„Tai perspėjimas gyventojams imtis visų atsargumo priemonių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Peru karinių jūrų pajėgų vadas Colbertas Ruizas.

imtis v.採取
atsargumas n.注意
priemonė n.措施

„Perspėjimas reiškia, jog reikia būti pasiruošusiems, tačiau jis nepatvirtina, kad atsirita cunamis, – aiškino jis. – Kol kas nieko nevyksta.“

reikšti v.意指 reiškia reiškė
pasiruošęs adj.準備好的
patvirtinti v.確認 patvirtina patvirtino
atsiristi v.捲動 atsirita atsirito
aiškinti v.解釋 aiškina aiškino
kol conj.當…時候
kol kas adv.目前為止
nieko pron.沒事
vykti v.進行 vyksta vyko

Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras paskelbė pavojų ir Kolumbijoje bei Panamoje, taip pat paragino „būti budriomis“ dar bent šešias šalis.

bei conj.以及
paraginti v.鼓勵 paragina paragino
bent adv.至少

Čilė yra vienoje iš aktyviausių pasaulyje seisminių zonų, o šalies šiaurėje jau seniai buvo prognozuojamas smarkus žemės drebėjimas.

aktyvas adj.活躍的
seisminis adj.地震的
zona n.區
seniai adv.很久之前
prognozuoti v.預測 prognozuoja prognozavo
smarkus adj.劇烈的

2010 metų vasarį Čilės centrinę ir pietinę dalį supurtė itin smarkus 8,8 balo žemės drebėjimas, kurio sukeltas cunamis nuniokojo dešimtis miestų.

vasaris n.二月
pietinis adj.南方的
supurtyti v.搖動
itin adv.尤其、特別、非常
nuniokoti v.摧毀
dešimtis n.10

Tąsyk požeminiai smūgiai ir didelės vandenyno bangos nusinešė per 500 žmonių gyvybių, o jų padaryta žala infrastruktūrai vertinama 30 mlrd. JAV dolerių.

tąsyk adv.那時
nusinešti v.帶走 nusineša nusinešė
gyvybė n.生命
infrastruktūra n.公共建設
vertinti v.值多少錢 vertina vertino +2
doleris n.美元

Tame pajūrio regione pastarosiomis dienomis buvo užfiksuota daug silpnesnių požeminių smūgių.

regionas n.區域
pastaras adj.之後的
užfiksuoti v.修理 užfiksuoja užfiksova

Sekmadienį ten įvyko 6 balų žemės drebėjimas, kurį lydėjo bent du vidutinio stiprumo pakartotiniai smūgiai.

sekmadienis n.星期日
ten pron.在那裡
lydėti v.伴隨
vidutinis adj.中等的
stiprumas n.力量

JT įspėja dėl didžiulio ir neišvengiamo pasaulinio atšilimo poveikio(有鑑於無可避免的全球暖化所帶來的巨大影響聯合國提出警告)

JT įspėja dėl didžiulio ir neišvengiamo pasaulinio atšilimo poveikio

įspėti v.警告 įspėja įspėjo
didžiulis adj.巨大的
neišvengiamas adj.無可避免的
pasaulinis adj.世界的
atšilimas n.暖化
poveikis n.影響

2014-03-31, 11:59 [http://www.ve.lt/naujienos/pasaulis/jt-ispeja-del-didziulio-ir-neisvengiamo-pasaulinio-atsilimo-poveikio-1171342/]

自評難度:★★★★★

Tikėtina, kad pasaulinio atšilimo poveikis bus “drastiškas, paplitęs ir negrįžtamas”, įspėjama Jungtinių Tautų (JT) ataskaitoje, kuria remiasi BBC.

tikėtinas adj.可能的
drastiškas adj.猛烈的
paplitęs adj.廣泛的
negrįžtamas adj.無法回復的
ataskaita n.報告
remtis v.引述 remiasi rėmėsi

Japonijoje susitikusių mokslininkų ir šalių pareigūnų teigimu, šis JT dokumentas yra išsamiausias kada padarytas klimato atšilimo įtakos pasauliui įvertinimas. Dėl ataskaitos galutinai buvo susitarta praėjus savaitei intensyvių diskusijų Jokohamoje.

susitikti v.見面 susitinka susitiko
mokslininkas n.科學家
pareigūnas n.官員
teigimas n.斷言,聲稱
išsamus adj.廣泛的 išsamesnis išsamiausias
klimatas n.氣候
įtaka n.影響
įvertinimas n.估計
galutinai adv.最終
sutarti v.同意 sutaria sutarė
praeiti v.經過 praeina praėjo
savaitė n.週
intensyvus adj.密集的
diskusija n.討論

JT Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) pateikė nenuginčijamų įrodymų dėl šio poveikio masto.

tarpvyriausybinė n.跨政府
kaita n.變遷
nuginčyti v.爭論
įrodymas n.證據
mastas n.範圍

Didžiausia žala prognozuojama gamtos sistemoms, tačiau taip pat baiminamasi dėl didėjančio poveikio žmonijai. Anot ataskaitos, kylanti temperatūra grėsmę kelia žmonių sveikatai, aplinkai, maistui ir saugumui. Kalbama apie svarbius trumpalaikius padarinius gamtos sistemoms ateinančius 20-30 metų. Be kita ko, įvardijamos penkios nerimą keliančios priežastys, tarp kurių – grėsmė tokioms sistemoms, kaip jūros ledas Arkties vandenyne ir koraliniai rifai oro temperatūrai pakilus 2 laipsniais Celsijaus. Taip pat įvardijamas poveikis jūroms ir gėlo vandens sistemoms, gyvūnams, augalams ir kitoms rūšims sausumoje, taip pat žmonėms.

didelis adj.大的 didesnis didžiausias
žala n.傷害
prognozuoti v.預測 prognozuoja prognozavo
gamta n.自然
sistema n.系統
baimintis v.害怕 baimina baimino
didėti v.增加
žmonija n.人類
anot prep.根據
kilti v.上升 kyla kilo (pakilti)
grėsmė n.威脅
kelti v.提升 kelia kėlė
sveikata n.健康
aplinka n.環境
maistas n.食物
saugumas n.安全
svarbus adj.重要的
trumpalaikis adj.短期的
padarinis n.(f)後果,結果
ateiti v.來 ateina atėjo
be prep.沒有 +2
kitas pron.其他事物
įvardyti v.命名
nerimas n.焦慮
priežastis n.(f)原因
tarp prep.在…之間
jūra n.海洋
ledas n.冰
Arkties vandenynas n.北極海
koralinis adj.珊瑚的
rifas n.礁石
oras n.空氣
laipsnis n.度
gėlas adj.新鮮的
gyvūnas n.動物
augalas n.植物
rūšis n.(f)種類
sausuma n.土地

Tai jau antras iš daugelio IPCC pranešimų šiais metais, kuriame pristatomos pasaulinio atšilimo priežastys, padariniai ir galimi sprendimai šiai problemai spręsti.

daugelis adj.許多
pranešimas n.報告
pristatyti v.建立
galimas adj.可能的
spręsti v.評斷 sprendžia sprendė

Naujausioje ataskaitoje akcentuojamas faktas, kad mokslinių įrodymų, pagrindžiančių atšilimo poveikį, padaugėjo beveik dvigubai nuo paskutinės ataskaitos 2007 metais. Teigiama, kad visuose žemynuose ir vandenynuose dėl klimato kaitos pastaraisiais dešimtmečiais pastebimas poveikis gamtos ir žmonijos sistemoms. “Didėjančio atšilimo poveikis, tikėtina, bus drastiškas, paplitęs ir negrįžtamas”, – rašoma ataskaitoje.

naujas adj.新的 naujesnis naujausias
akcentuoti v.強調 akcentuoja akcentavo
faktas n.事實
pagrįsti v.立基,有根據 pagrindžia pagrindė
padaugėti v.增加
beveik adv.幾乎
dvigubas adj.兩倍的
paskutinis n.最後的
teigti v.斷言,聲稱 tegia teigė
žemynas n.大陸
vandenynas n.海洋
pastarasis adj.稍晚的
pastebėti v.注意
tikėtinas adj.可能的

“Niekas šioje planetoje neliks nepaliestas klimato kaitos”, – žurnalistams Jokohamoje per spaudos konferenciją sakė IPCC pirmininkas Radžendra Pačauris (Rajendra Pachauri).

niekas ron.沒有人
planeta n.星球
likti v.維持 lieka liko
paliesti v.接觸 paliečia palietė
žurnalistas n.記者
per prep.透過 +4
spaudos konferencija n.記者會
pirmininkas n.主席

Pasaulio meteorologijos organizacijos generalinis sekretorius Mišelis Žaro (Michel Jarraud) pažymėjo, kad anksčiau žmonės galėjo kenkti Žemės klimatui dėl “neišmanymo”. “Dabar neišmanymas nebėra tinkamas pasiteisinimas“, – sakė M. Žaro.

meteorologija n.氣象學
organizacija n.組織
generalinis adj.首席的
sekretorius n.秘書
pažymėti v.指出
kenkti v.傷害 +3 kenkia kenkė
Žemė n.地球
išmanyti v.知道,了解
dabar adv.現在
nebėra 沒有 (there is no)
tinkamas adj.適合的
tikti v.適合 tinka tiko
pasiteisinimas n.藉口

Pasak M. Žaro, ataskaita paremta peržiūrėjus daugiau nei 12 tūkst. mokslinių tyrimų. Jo teigimu, “tai yra patikimiausias įrodymas bet kokioje mokslo disciplinoje”.

paremti v.支持
peržiūrėti v.修改
daugiau adj.更多的
tyrimas n.研究
patikimas adj.可信的
koks pron.什麼的
mokslas n.科學
disciplina n.紀律,訓練

Buvęs Pakistano prezidentas P.Mušarafas apkaltintas išdavyste(前巴基斯坦總統穆沙拉夫遭控叛國)

Buvęs Pakistano prezidentas P.Mušarafas apkaltintas išdavyste

buvęs adj.前任的
apkaltinti v.控告 人+4 罪+5 apkaltina apkaltino
išdavystė n.背叛

2014 kovo mėn. 31 d. 11:19:03 Respublika.lt, Eltos inf. [http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/buves_pakistano_prezidentas_pmusarafas_apkaltintas_isdavyste/]

自評難度:★★★

Teismas Pakistane pateikė kaltinimus dėl išdavystės buvusiam šalies prezidentui Pervezui Mušarafui (Pervez Musharaf). Jis yra pirmas karinio režimo lyderis, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl tokių kaltinimų, skelbia BBC.

pateikti v.提出 人+3 事+4 pateikia pateikė
kaltinimas n.指控,控告
dėl prep.由於 +2
šalis n.(f)國家
karinis adj.軍方的
režimas n.政權
lyderis n.領導人
patraukti v.吸引 patraukia patraukė
baudžiamas adj.該罰的
atsakomybė n.責任
toks pron.如此的 such
skelbti v.宣布 skelbia skelbė

Teisėjas perskaitė penkis P. Mušarafui pateiktus kaltinimus.

perskaityti v.讀透
penki n.5

P. Mušarafas yra kaltinamas 2007 metais priėmęs neteisėtą sprendimą sustabdyti Konstitucijos galiojimą ir įvesti nepaprastąją padėtį. Tačiau buvęs lyderis tvirtina, jog jo veiksmai atitiko Konstituciją ir sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį jis priėmė ne vienas.

kaltinti v.指控 罪+5 kaltina kaltino
priimti v.接受,收到,承認 priima priėmė
neteisėtas adj.非法的
sprendimas n.決策,決定
sustabdyti v.停止
galiojimas n.有效性
įvesti v.帶入,引入 įveda įvedė
nepaprastas adj.特別的,不尋常的
padėtis n.位置,狀態
veiksmas n.行動
atitikti v.回應 atitinka atitinko

Buvęs prezidentas neprisipažino kaltu ir visada tvirtino, kad jam pateikti kaltinimai yra politiškai motyvuoti. Jeigu bus pripažintas kaltu, jam gresia mirties bausmė.

prisipažinti v.承認是 +5 prisipažįsta prisipažino
kaltas adj.有罪的
visados visada adv.總是
motyvuoti v.給…動機,激發 motyvuoja motyvavo
jeigu conj.如果
grėsti v.威脅 人+3 gresia grėsė
mirtis n.(f)死亡
bausmė n.懲罰

2001-2008 metais prezidento postą užėmęs P. Mušarafas yra ilgiausiai šalį valdęs vadovas.

užimti v.佔據 užima užėmė
ilgas adj.長的 ilgesnis ilgiausias
ilgiausiai adv.最長地
valdyti v.統治
vadovas n.領導者

2008 metais P. Mušarafas išvyko iš šalies ir į Pakistaną grįžo 2013 metų kovą.

išvykti v.離開 išvyksta išvyko
grįžti v.返回 grįžta grįžo

Nuo šių metų pradžios P. Mušarafas gydomas ligoninėje. Kaip pranešama, jis kenčia nuo hipertenzijos.

nuo prep.自從 +2
pradžia n.開始
gydyti v.治療
ligoninė n.醫院
kęsti v.受苦 kenčia kentė
hipertenzija n.高血壓

JT teismas: Japonijos banginių medžioklės tikslai nėra moksliniai(聯合國國際法院:日本捕鯨目的非為學術)

JT teismas: Japonijos banginių medžioklės tikslai nėra moksliniai

teismas n.法院
banginis n.鯨魚
medžioklė n.狩獵
tikslas n.目的
mokslinis adj.學術

2014 kovo mėn. 31 d. 13:41:05 Respublika.lt, Eltos inf. [http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/jt_teismas_japonijos_banginiu_medziokles_tikslai_nera_moksliniai/]

自評難度:★★★

Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) nusprendė, kad Japonijos banginių medžioklės programa skirta ne moksliniams tikslams, praneša BBC.

jungtinis adj.聯合的
tauta n.國家,國民
teisingumas n.正義
nuspręsti v.決定 nusprendžia nusprendė
programa n.計畫
skirti v.分辨,分開 skiria skyrė

Japonija kasmet sugauna apie tūkstantį banginių. Tokijas tvirtina, kad tai mokslinių tyrimų programos dalis.

kasmet adv.每年
sugauti v.捕捉 sugauna sugavo
tūkstantis n.1000
tvirtinti v.聲稱 tvirtina tvirtino
tyrimas n.研究
dalis n.部分

2010 metų gegužę Australija pateikė ieškinį TTT, argumentuodama, kad Japonijos programa yra prisidengiama siekiant nuslėpti komercinę banginių medžioklę, kuri draudžiama jau 26 metus.

gegužė n.五月
pateikti n.提出
ieškinys n.控訴
argumentuoti v.主張 argumentuoja argumentavo
pridengtis v.覆蓋,隱蔽 prisidengia prisidengė
siekti v.企圖 siekia siekė
nuslėpti v.隱藏 nuslepia nuslėpė
komercinis adj.商業的
drausti v.禁止 draudžia draudė
jau adv.已經
metai n.(pl)年

Japonija anksčiau pareiškė, jog tvirtai laikysis teismo verdikto.

anksčiau adv.先前
pareikšti v.宣布,指出 pareiškia pareiškė
jog conj.that
tvirtai adv.堅決地
laikytis v.遵守 +2
verdiktas n.判決

Pirmadienį skaitydamas nuosprendį vyriausiasis teisėjas Peteris Tomka taip pat nurodė laikinai nutraukti programą, kol ji nebus peržiūrėta.

pirmadienis n.星期一
nuosprendis n.判決
vyriausias adj.主要的
teisėjas n.法官
nurodyti v.指出
laikinai adv.暫時
nutraukti v.中止 nutraukia nutraukė
peržiūrėti v.修改

total of 739830 visits