'polski'

Syryjska opozycja: W ataku bronią chemiczną zginęło 1300 osób(敘利亞反對派:1300人死於化武攻擊)

Syryjska opozycja: W ataku bronią chemiczną zginęło 1300 osób

broń n.(f)武器

Publikacja: 22 sierpnia 2013, 08:00; Aktualizacja: 22 sierpnia 2013, 08:18 [http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/726851,syryjska-opozycja-w-ataku-bronia-chemiczna-zginelo-1300-osob.html]

自評難度:★

W wyniku ataku bronią chemiczną w środę w Syrii zginęło ponad 1300 osób – twierdzi syryjska opozycja. Dane takie podał George Sabra z Narodowej Koalicji, siły opozycyjnej wobec prezydenta Baszara al-Assada.

dane n.(pl)資料

Wcześniejsze doniesienia mówiły o 650 zabitych po domniemanym ataku na rebeliantów w okolicach i na terenie stolicy kraju, Damaszku.

wcześniejszy adj.先前的
doniesienie n.報導
domniemany adj.被預估的
domniemywać domniemać v.假定
rebeliant n.叛軍
okolica n.鄰近地區

Sabra dodał, że jest to “dobicie, które zdusiło wszystkie nadzieje na pokojowe rozwiązanie konfliktu w Syrii”.

dobijać dobić v.終結
zduszać zdusić v.壓制
rozwiązanie n.解決

Rządzący krajem zaprzeczają jakoby użyły broni chemicznej wobec rebeliantów.

zaprzeczać zaprzeczyć v.否認
używać użyć v.使用

W Syrii przebywają aktualnie eksperci ONZ, którzy mieli zbadać czy w przeszłości użyto tam broni chemicznej. Doniesienia z ostatnich kilku miesięcy mówiły o zastosowaniu przeciw rebeliantom sarinu.

przebywać v.停留
aktualnie adv.目前
ekspert n.專家
ONZ = Organizacja Narodów Zjednoczonych n.聯合國
zastosowanie n.使用

Akrobatka umarła na scenie cyrkowej w Las Vegas(女特技演員在拉斯維加斯馬戲團表演中喪生)

Akrobatka umarła na scenie cyrkowej w Las Vegas

akrobatka n.女特技演員
akrobata n.(m)男特技演員

Publikacja: 01.07.2013 11:48 | Aktualizacja: 01.07.2013 15:17 [http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/akrobatka-umarla-na-scenie-cyrkowej-w-las-vegas_334795.html]

自評難度:★

To miał być popisowy numer grupy “Cyrku Słońca”, a okazał się tragicznym wypadkiem. Kiedy akrobatka leciała w dół, wielu widzów myślało, że to część przedstawienia.

popisowy adj.壯觀的
okazywać się okazać się v.證明 +5
wypadek n.事件
w dół 向下
widz n.觀眾
przedstawienie n.演出

Hala kompleksu MGM w Las Vegas. 31-letnia akrobatka Sarah Guyard wykonuje swój popisowy numer “Ka”, który zamyka pokaz grupy “Cyrk Słońca”. Jest to bardzo trudny i widowiskowy element występu, ale Sarah ma 20-letnie doświadczenie w akrobatyce. Nagle kobieta puszcza linę i spada na dół. Ludzie przez chwilę myślą, że to część pokazu. W pewnym momencie słyszą krzyk i szloch akrobatki.

hala n.大廳
wykonywać wykonać v.表演
zamykać zamknąć v.關
pokaz n.展示
widowiskowy adj.壯觀的
występ n.演出
doświadczenie n.經驗
akrobatyka n.特技表演
nagle adv.突然
puszczać puścić v.鬆開
słyszeć usłyszeć v.聽到
krzyk n.尖叫
szloch n.啜泣

Dlaczego akrobatka puściła linę?

To pytanie zadają sobie wszyscy członkowie grupy cyrkowej. Sarah Guyard była podnoszona na wysokość 20 metrów przy pomocy liny sterowanej pilotem. Nie wiadomo, dlaczego puściła linę. Akrobatka zmarła w ciągu kilku godzin. Cała grupa cyrku jest w szoku. Śmierć kobiety podczas pokazu to pierwsza taka sytuacja w 29-letniej historii trupy.

zadawać zadać v.問
podnosić podnieść v.升起
sterować v.控制
pilot n.遙控
trupa n.劇團

Dziś w nocy na niebie Superksiężyc(今晚夜空有超級月亮)

Dziś w nocy na niebie Superksiężyc

księżyc n.月亮

22.06.2013 [http://www.polskieradio.pl/23/3/Artykul/871930,-Dzis-w-nocy-na-niebie-Superksiezyc]

自評難度:★

Księżyc krąży po eliptycznej, czyli jajowatej orbicie. I czasem jest bliżej Ziemi, a czasem dalej. Superksiężyc to nazwa Księżyca, który znajduje się w perygeum, czyli w miejscu najbliższym Ziemi, a do tego jest w pełni.

krążyć v.環繞
eliptyczny adj.橢圓形的
jajowaty adj.蛋型的
perygeum n.近地點
w pełni adv.滿地

– W takich warunkach Księżyc wydaje się o 14% większy i o 30% jaśniejszy niż wtedy, gdy jest najbardziej oddalony od naszej planety -tłumaczy brytyjska astronom Heather Couper.

warunek n.條件
wydawać się wydać się v.看起來
oddalony adj.遙遠的

W obserwacjach może przeszkodzić pogoda: w całej Polsce ma być sporo chmur. Na następne takie zjawisko trzeba będzie poczekać do sierpnia przyszłego roku.

obserwacja n.觀測
przeszkadzać przeszkodzić v.干擾
sporo adv.相當多
zjawisko n.現象

Na Litwie nie wolno… używać liter “x”, “w” i “q”(立陶宛禁用x、w、q等字母)

Na Litwie nie wolno… używać liter “x”, “w” i “q”

wolno adv.允許
używać użyć v.使用
litera n.字母

2013-06-18 07:03 [http://www.wprost.pl/ar/404519/Na-Litwie-nie-wolno-uzywac-liter-x-w-i-q/#an_1427418727]

自評難度:★★

Od maja na Litwie obowiązuje przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca przed zarejestrowaniem firmy musi uzyskać akceptację dla jej nazwy od rządowej rady języka litewskiego. W nazwach nie można używać… liter “x”, “w” i “q” ponieważ nie występują one w litewskim alfabecie – pisze “Gazeta Wyborcza”.

obowiązywać obowiązać v.實施
przepis n.規則
zgodnie z +5 與…一致,根據
przedsiębiorca n.企業家
zarejestrowanie n.登記
uzyskiwać uzyskać v.取得
akceptacja n.許可
nazwa n.名稱
rada n.局
występować wystąpić v.存在

W nazwach firm nie wolno też używać słów pochodzących z innych języków – w tym z angielskiego. Liter “x”, “w” i “q” używać mogą jednak firmy obce, które swoją nazwę zarejestrowały w innych krajach.

pochodzić v.來自 z +2
obcy adj.國外的
rejestrować zarejestrować v.登記

Litwa ma coraz poważniejszy problem z językiem litewskim ze względu na zmniejszanie się populacji kraju i emigrację Litwinów. – Ludzie, którzy opuścili Litwę przed wojną, mówią lepiej niż ci, którzy wyjechali na parę lat na zmywak gdzieś do Anglii. Po powrocie nagle nie potrafią wymawiać litewskich dźwięków, nie potrafią poprawnie budować zdań – ubolewa Irena Smetoniene, była przewodnicząca Państwowej Komisji Języka Litewskiego.

wzgląd n.理由
populacja n.人口
zmniejszać zmniejszyć v.減少
emigracja n.移民出去
zmywak n.負責打掃的人
powrót n.返回
nagle adv.突然
potrafić v.能夠
wymawiać wymówić v.發音
dźwięk n.聲音
ubolewać v.遺憾
przewodniczący n.主席

IPN zbada, czy Karkoc brał udział w zbrodniach w Polsce(波蘭國家紀念院IPN調查卡爾卡茲是否在波蘭犯罪)

IPN zbada, czy Karkoc brał udział w zbrodniach w Polsce

zbrodnie n.犯罪

Piątek, 14 czerwca 2013 (17:49) [http://www.naszdziennik.pl/swiat/35726,ipn-zbada-czy-karkoc-bral-udzial-w-zbrodniach-w-polsce.html]

自評難度:★

Michael Karkoc, jeden z dowódców odpowiedzialnej za zbrodnie podczas II wojny światowej jednostki SS „Galizien”, został zatrzymany w USA.

dowódca n.(m)指揮官
odpowiedzialny adj.負責的 za +4
jednostka n.單位

Informację tę podała agencja Associated Press. W związku z tym Instytut Pamięci Narodowej (IPN) informuje, iż prokuratorzy pionu śledczego podejmą działania zmierzające do ustalenia ewentualnej roli Karkoca w zbrodniach popełnionych przez Ukraiński Legion Samoobrony w Chłaniowie i Kolonii Władysławin w 1944 r. i udziale w tłumieniu Powstania Warszawskiego.

iż = że
prokurator n.檢察官
pion n.分部
podejmować podjąć v.採取
zmierzać zmierzyć v.針對
ewentualny adj.可能的
popełniać popełnić v.犯下
udział n.參與

“Jednocześnie udzielimy wszelkiej możliwej pomocy amerykańskim organom wymiaru sprawiedliwości w toku gromadzenia dowodów w niniejszej sprawie” – napisał w komunikacie Andrzej Arseniuk, rzecznik prasowy IPN.

udzielać udzielić v.提供 +2 +3
wszelki adj.全部的
wymiar sprawiedliwości n.司法機關
wymiar n.尺寸
sprawiedliwość n.正義
tok n.過程
gromadzenie n.收集
niniejszy adj.當前的
komunikat n.報告
rzecznik n.發言人
prasowy adj.媒體的

下一頁 »

total of 739756 visits